انبار کردن گندم در فرآیند تولید آرد


در این مرحله گندم به انبار مکانیزه منتقل‎‎می‎شود که پس ازبالارفتن، مجددا از۲ بوجاری خشک عبور‎‎می‎کند وازپوستگیر،شن‎گیروسیاهدانه گیرگذشته‎‎ ‎‎و وارد نم زن‎‎۱‎‎می‎شود. سپس میزان مشخص شده ای آب به آن اضافه‎ شده و  به مدت ۲۴ تا ۳۰ساعت  به حال خود رها‎‎می‎شود.
پس از خیس خوردن، گندم‎ها‎ وارد نم زن ۲‎‎شده و دوباره به آن آب اضافه‎‎می‎شود. این بار گندم‎ها‎ ۱۰ ساعت میخوابند و برای بار سوم بوجاری گندم صورت‎‎می‎گیرد.پوستگیری گندم و ورود به مخزن سر والس در این مرحله انجام‎‎می‎شود.

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *